maandag 23 januari 2012

VVP helpt Het Prinsenhof bij aankoop Gouache Fahringer

In 2011 heeft Erfgoed Delft met steun van de VVP een bijzondere afbeelding van de veemarkt op de Burgwal kunnen verwerven op een veiling in Wenen. Het gaat om een gouache uit 1920 van de Oostenrijkse schilder Carl Fahringer (1874-1952).De term gouache, afgeleid van het Italiaanse guazzo, wordt zowel gebruikt voor het type verf als voor het werk dat met deze verf gemaakt is. De verf bestaat uit in water opgelost pigment met een bindmiddel, meestal Arabische gom, en een dekkend wit zoals kalk. Dit onderscheidt de verf van de transparante aquarelverf, die daarnaast ook een lagere pigmentdichtheid heeft.
Fahringer schilderde veel in de buitenlucht en was zeer bedreven in het werken met gouache. Daarnaast schilderde hij ook in olieverf en aquarel, zowel stadsgezichten, landschappen als diervoorstellingen. 
In 1920 schilderde hij de veemarkt op de Burgwal in Delft. We zien de veehandelaren op klompen, de houten hokken en schapen op straat. Bijzonder is dat ook de overkapping die destijds in de bocht op de Burgwal stond duidelijk zichtbaar is. Hier was destijds de varkensmarkt. Een dergelijke overkapping stond ook op de Beestenmarkt, zodat ook daar een deel van het vee droog kon staan. De overkapping op de Burgwal had een zadeldak met rechte dakvlakken, die op de Beestenmarkt had een halfrond gebogen dak.
Beide bouwsels zijn bekend van enkele zwartwitfoto’s in de collectie Beeld en Geluid en ook op een stadsplattegrond uit 1921. Maar een afbeelding in kleur, uit de tijd dat er nog in vee gehandeld werd, tijdens een marktdag, en bovendien mét zo’n overkapping erop is bijzonder en was nog niet aanwezig in de collectie.

zondag 15 januari 2012

Lezing over eerste Europeaan: Stadhouder-Koning Willem III

Op dinsdag 18 januari houdt Dr. David Onnekink van de Universiteit Utrecht vanaf 20.15 in de Van der Mandelezaal van museum Het Prinsenhof een lezing met als titel: ‘De eerste Europeaan: de internationale reputatie van Koning-Stadhouder Willem III (1650-1702).

In deze tijd staat de Europese samenwerking onder grote druk. Politici, journalisten en wetenschappers kijken daarbij vooral naar het recente verleden, de huidige verwikkelingen en alle mogelijke toekomstscenario’s. Maar misschien is het ook interessant om de blik te verleggen naar een verder verleden, om van te leren, om ons tot nadenken te stemmen.

De Vrienden van museum Het Prinsenhof draagt daaraan bij door het nieuwe jaar te beginnen met een lezing over de wijze waarop Koning-Stadhouder Willem III transformeerde van nationale held tot Europees politicus. Pleitbezorger van stabiel Europees evenwicht

Willem III werd kort na de dood van zijn vader, stadhouder Prins Willem II geboren. Dat hij zijn vader ooit zou opvolgen, was maar de vraag. Het overlijden van Willem II hadden de regenten aangegrepen om te besluiten dat de Republiek ook wel zonder stadhouder kon. Maar toen de Republiek in 1672 werd aangevallen door Fransen en Engelsen, klonk er een luide roep om een sterke man: Willem III. Na een tijdelijke aanstelling als bevelhebber van het leger volgde zijn benoeming tot stadhouder en opperbevelhebber van leger en vloot. 
Prins Willem III trouwde in 1677 met zijn Engelse nicht, Mary Stuart, dochter van de katholieke Koning Jacobus II. De Engelsen zagen het geloof van de Koning steeds meer als bedreiging voor de positie van het protestantse geloof in hun land. Zij riepen daarom in 1688 met succes de hulp in van Willem III en zijn vrouw. In de zogeheten Glorious Revolution werd Jacobus II van de troon verdreven en het echtpaar een jaar later tot Koning en Koningin van Engeland, Schotland en Ierland gekroond. Willems dubbele positie van koning en stadhouder had grote consequenties voor de internationale machtsverhoudingen. Feitelijk was hij een van de eerste politici die pleitbezorger was van een stabiel Europees evenwicht.Meer informatie kunt u krijgen via
vriendenvanhetprinsenhof@gmail.com, 
of telefonisch: 015 - 213 40 97 of 015 - 214 02 56. 

donderdag 22 september 2011

Lezing over klokkenspel in Delft

Op dinsdag 8 november houdt Laura Meilink-Hoedemaker een lezing over klokken en klokkenspel in Nederland in het algemeen en Delft in het bijzonder. De lezing begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Van de Mandelezaal in Museum Het Prinsenhof.

Het klokkenspel in Nederland kwam in de 17e eeuw in ontwikkeling. Dankzij de klokkengieters François en Pieter Hemony, in combinatie met de welvaart in die zogenaamde Gouden Eeuw, schafte iedere stad die iets wilde betekenen een Hemony-klokkenspel aan, Amsterdam zelfs vijf en Groningen, Rotterdam en 's-Hertogenbosch elk twee.
Delft neemt in dit rijtje een prominente plaats in met het carillon uit 1660. Dirck van Bleyswijk wijdde in 1667 een hoofdstuk aan dit splinternieuwe fenomeen. De toenmalige klokkenist Dirck Scholl had buiten Delft grote invloed als adviseur en componist. Een portret van Dirck Scholl bevindt zich in de collectie van Het Prinsenhof.
Delft is bekend om zijn luidklokken. De Bourdon neemt daarbij een speciale plaats in, maar ook het driegelui, dat Jan Albert Grave in 1719 leverde aan de Oude Kerk, was imposant. Hij leverde een honderdtal luidklokken binnen de Republiek en richtte zich actief op de buitenlandse markt. Zijn belangrijkste werken hingen in Sint Petersburg, Moskou en Berlijn.
Na de Tweede Wereldoorlog werden veel gehavende klokkenspellen gerestaureerd of vervangen. Het aantal klokken werd uitgebreid en het klokkenonderwijs - onder leiding van de Delvenaar Leen 't Hart - kreeg internationaal grote betekenis.

Laura Meilink-Hoedemaker studeerde medicijnen, werkte als cardioloog en arts-onderzoeker, en studeerde aan de Nederlandse Beiaardschool. Zij promoveerde in 1985 in Utrecht in de Letteren op het proefschrift 'Luidklokken en Speelklokken in Delft'. Zij heeft ruim 100 publicaties over klokken op haar naam staan en publiceert op internet op www.laurameilink.nl